Flowers name in Kannada

Flowers name in Kannada (40+ ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು)

Article
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Flowers name in Kannada: फूलों के नाम हमारी प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक भी हैं। कर्नाटक में कई प्रकार के फूल पाए जाते हैं। यदि आप कर्नाटक में रहते हैं तो आपको फूलों के नाम जानना चाहिए। आज हम फूलों के नाम बताएँगे।

Various shapes, sizes, and colors of flowers name are a beautiful gift from nature। Kannada, the language spoken in Karnataka, India, calls flowers hoovugalu। If you are interested in Kannada flower names, this article is the right one for you।

Flowers name in Kannada (ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು)

 • ರೋಸ್ – Rose
 • ಕನಕಂಬರ – Marigold
 • ಚಂದ್ರಮಲ್ಲಿ – Moonflower
 • ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ – Hibiscus
 • ಕರ್ಣಿಕಾರ – Oleander
 • ತುಲಸಿ – Basil
 • ಮಲ್ಲಿಗೆ – Jasmine
 • ಬೆಲ್ಲದೊಂದು – Bellflower
 • ಅಶೋಕ – Ashoka
 • ಬೀಟಲ್ ನವಿಲು – Crepe Jasmine
 • ಚಿಗುರುಲಿಯಾ – Chiguruliya
 • ಜೀವಂತಿ – Life Flower
 • ಕೆಂಪು ಹರುಳಿ – Red Oleander
 • ಕುಸುಂಬು – Safflower
 • ಶಿಂಗೊದಿಯನ್ – Zinnia
 • ಬಕುಲ – Bakula
 • ಜಾವಿತ್ರಿ – Jasmine
 • ಗಂಧ ರಜ ಹೂ – Tuberose
 • ಕಮಲ – Lotus
 • ಕನ್ನಡದ ಆಕೆ – Kannada Jasmine
 • ಹಾಡುವ ಹೂ – Singing Flower
 • ಕೊಕ್ಕಿ ಹೂ – Cocoon Flower

Flowers name in Kannada

Information about flowers name in Kannada and English| ಹೂವುಗಳ ಹೆಸರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ

EnglishSNKannada
Arabian Jasmine1ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗ
Blue Water Lily2ನೈದಿಲೆ ಹೂವು
Crossandra3ಕನಕಾಂಬರ/ಕಾಕಡ
Cypress Vine4ಕಾಮಲತೆ (ಕೆಂಪು ಮಲ್ಲಿಗೆ)
Hibiscus5ದಾಸವಾಳ
Jasmine6ಮಲ್ಲಿಗೆ
Lotus7ತಾವರೆ
Marigold8ಚೆಂಡು ಹೂವು
Rose99ಗುಲಾಬಿ
Sunflower10ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ
coral jasmine11ಪಾರಿಜಾತ
Champa12ಸಂಪಿಗೆ
Oleander13ಕಣಗಿಲೆ
Chrysanthemum14ಸೇವಂತಿಗೆ
Skean15ಸುರಗಿ
Crape Jasmine16ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲು
Plumeria17ದೇವ ಕಣಗಿಲೆ
Dahlia18ಡೇಲಿಯಾ
Nerium Oleander19ಕಣಗಳ ಹೂವು

40 flowers name in kannada

Alstroemeria1ಅಲ್ಸ್ಟ್ರೋಮೆರಿಯಾ
Anemone2ಎನಿಮೋನ್
Baby’s Breath. 3ಮಗುವಿನ ಉಸಿರು
Balsam4ಬಾಲ್ಸಾಮ್
Blue-Eyed Grass5ನೀಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಲ್ಲು ಹೂವು
Camellia6ಕ್ಯಾಮೆಲಿಯಾ
Canna Lily7ಕ್ಯಾನ ಲಿಲಿ
Clematis8ಕ್ಲೆಮ್ಯಾಟಿಸ್
Dahlia9ಡೇಲಿಯಾ
Day Lily10ಡೇ ಲಿಲಿ
Delphinium11ಡೆಲ್ಫಿನಿಯಮ್
Delonix Regia12ಡೆಲೋನಿಕ್ಸ್ ರೆಜಿಯಾ
Daisy13ಡೈಸಿ
Euphorbia14ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ
Eustoma15ಯುಸ್ಟೊಮಾ
Euphorbia16ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ
Flax Flower17ಅಗಸೆ ಹೂವಿನ
Freesia18ಫ್ರೀಸಿಯಾ
Gardenia19ಗಾರ್ಡೇನಿಯಾ
Gilliflower20ಗಿಲ್ಲಿಫ್ಲವರ್
Glory Lily21ಗ್ಲೋರಿ ಲಿಲಿ
Goat’s rue22ಆಡಿನ ರೂ
Hibiscus 23ದಾಸವಾಳ
Hollyhock24ಹಾಲಿಹಾಕ್
Hybrid crinum25ನಾಗದಾಳಿ 
Iris26ಐರಿಸ್
Indian cane27ಭಾರತೀಯ ಕಬ್ಬು
Ivy28ಐವಿ
Japan rose29ಜಪಾನ್ ಗುಲಾಬಿ
Jessamine30ಜೆಸ್ಸಮೈನ್
Jamaica plum31ಜಮೈಕಾ ಪ್ಲಮ್
King’s Spear32ರಾಜನ ಈಟಿ
Lily33ಲಿಲಿ
Marigold34ಚೆಂಡು ಹೂವು
Mayflower35ಮೇಫ್ಲವರ್
Mogra36ಮೊಗ್ರಾ
Mountain Laurel37ಮೌಂಟೇನ್ ಲಾರೆಲ್
Nettle38ಗಿಡ
Narcissus39ನಾರ್ಸಿಸಸ್
Rose40ಗುಲಾಬಿ

Conclusion

If you are interested in learning Kannada flowers names, you have come to the right place! We have created a useful infographic that includes photographs and the names of ten flowers that are easy to understand। For those who want to learn more, we have also provided a PDF with additional flower names।

Our aim is to make it simple for you to understand these beautiful flowers’ names in Kannada। You can easily identify these flowers in a garden or in the wild with our infographic and PDF।

If you want to know more about flowers, we have a lot of information on our website।

यहाँ भी देखे – flowers name

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *